The American Journal of Surgery (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2020 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0002-9610