The Entangled Media Histories of Sweden and East Germany in the 1970s

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Period2019 feb. 28
VidCentre for Media History, Macquarie University, Australien
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Medievetenskap