The far-right horseman of AI apocalypse: The digital besiegement of human rights

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Period2023 dec. 11
VidNational University of Political Studies and Public Administration (SNSPA), Rumänien
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)