The Nordic Journal of Language Teaching and Learning (University of Agder) (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i panel/ råd för sakkunniggranskning

Beskrivning

Guest editor (jointly with Petra Darnay Hansen & Åsta Haukås9
Period2023 feb. 152024 juni 30
Typ av förlagFörlag
OmfattningInternationell