Remissvarsgruppen för Svensk förening för akutsjukvård

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy-/utvärderande grupp eller panel (icke-offentlig/icke-statlig/näringsliv)

Beskrivning

Medlem i Remissvarsgruppen. Är med på att svara på diverse remsiser som kommer in till Svensk förening för Akutsjukvård.
Period2018 → …
Arbete förSwedish Society for Emergency Medicine, Sverige
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap