The Search Engine as Object of Study: An Interview with Richard Rogers

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Period2021 apr. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)