Thrombosis Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

"Comprehensive characteristics of the anticoagulant activity of dabigatran in relation to its plasma concentration" for Thrombosis Research.
Period2018 feb. 10
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1879-2472
OmfattningInternationell