Tidskrift för genusvetenskap (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) är en av Nordens äldsta och största refereegranskade tidskrifter för aktuell tvärvetenskaplig forskning över hela det genusvetenskapliga fältet. Från och med 2021 publiceras tidskriften med öppen tillgång (open access). TGV speglar den svenska genusforskningens bredd, originalitet och dess internationella och transnationella karaktär och centrerar dess intersektionella och kritiska epistemologier.
Tidskriften utgör ett forum för den nationella och internationella utvecklingen av genusvetenskap och skapar därmed också en möjlighet att diskutera och förankra kunskap lokalt. TGV bidrar även till att skapa kontaktytor mellan genusvetenskap som egen ämnesdisciplin och som tvärvetenskapligt forskningsfält samt den samhällsdebatt där genus-, jämställdhets-och intersektionalitetsfrågor kommit att bli alltmer framträdande. TGV presenterar ny forskning, teorier och begrepp samt tillgängliggör forskning för en bredare krets än enbart akademiker. Utöver refereegranskade forskningsartiklar inbjuder tidskriften forskare, aktivister, feminister att bidra med recensioner, intervjuer med forskare, samt inlägg i mer fria former under rubriken “Frispel”. Tidskriftens huvudspråk är svenska men en mindre andel bidrag på engelska och skandinaviska språk kan inkluderas.Tidskriften är organiserad kring temanummer (specialissues)för alla nummer, med en mindre sektion för öppna artiklar utanför numrets tema.
TGV ges ut av Ämnesföreningen för genusvetenskap (ÄG).
Period20222025
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2001-1377
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • genusvetenskap