Tidskrift för litteraturvetenskap (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018 apr. 1
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1104-0556
OmfattningNationell