Torbjörn Hanö "20 författare som tar ut svängarna", recension av Maria Jarl & Elisabet Nihlfors (red.) "Ledarskap, utveckling, lärande. Grundbok för rektorer och förskolechefer" inkl. Anders Persson: "Styra, chefa, leda - begränsat och framhävt skolledarskap" (Natur & Kultur 2016).

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Period2017
VidSkolledaren, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Sociologi

Fria nyckelord

  • sociology
  • educational sciences
  • skolledarskap
  • målstyrning
  • förväntningar på skolledare