Tracing hypoxia during warm periods in the Baltic Sea region using synchrotron X-ray spectroscopy and plasma analytical methods

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Period2016 nov. 12020 dec. 10
Examinerad/handledd personSha Ni
Examination/handledning vid
OmfattningInternationell