Tracing past bottom-water oxygenation in the sea: a microanalytical approach to improve calcium carbonate-based proxies (TO2PICaL)

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Period2018 jun 42022
Examinerad/handledd personInda Brinkmann
Examination/handledning vidGeologiska institutionen
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser
  • Klimatforskning