Transforming Government: People, Process and Policy (TGPPP) (Tidskrift)

  • Björn Johansson (redaktionsmedlem)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning