Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2017 jan. 10
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2352-1805
OmfattningInternationell