Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2015 jan. 12015 dec. 31
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2352-1805
OmfattningInternationell