Twentieth Century China (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer review of article manuscript entitled “Yellow Books in Red China: A Preliminary examination of Pornographic Print in the early PRC"
Period2015 maj
Typ av tidskriftTidskrift