Undervisning kring konsumtion, konsumtionssamhället och konsumtionskultur

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Beskrivning

Flera av oss har medverkat i och utvecklat kurser som tar upp dessa teman, och det vore spännande att dela erfarenheter kring vilket kursinnehåll, vilka perspektiv och ställningstaganden som förmedlas till studenterna. Vilken roll bör vi som lärare ha att belysa och uppmuntra till kritisk granskning kring hållbarhet, identitetsskapande, exkludering, jämlikhet etc? Har vi ett ansvar att peka ut specifika förhållanden kopplade till konsumtion historiskt och i nutiden? Konsumtionspraktiker kan som bekant vara ett moraliskt och ideologiskt laddat fält - hur hanterar vi studenter som har olika åsikter kring detta – både inom studentgruppen och i kritik av undervisningen?
Carina Sjöholm och Emma Samsioe, båda verksamma på Institutionen för service management och tjänstevetenskap, inleder kort diskussionen, som vi hoppas att många vill bidra till med egna erfarenheter.
Period2021 maj 18
Typ av evenemangSeminarium