University of British Columbia

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Research visit to the Electrical and Computer Engineering in Medicine (ECEM) lab.
Period2015 apr. 172015 maj 3
På besökUniversity of British Columbia

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Anestesi och intensivvård