University of British Columbia

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Research visit to the Electrical and Computer Engineering in Medicine (ECEM) lab.
Period2011 juni 12011 aug. 28
På besökUniversity of British Columbia

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Anestesi och intensivvård