University of British Columbia

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Gästforskare (Allard School of Law)
Period2016 maj 12016 maj 30
På besökUniversity of British Columbia

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik