University of British Columbia

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Research visit to the Electrical and Computer Engineering in Medicine (ECEM) lab.
Period2013 jan. 302013 mars 26
På besökUniversity of British Columbia

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Anestesi och intensivvård