University of British Columbia

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Research visit to the Electrical and Computer Engineering in Medicine (ECEM) lab.
Period2010 aug. 292010 dec. 31
På besökUniversity of British Columbia

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Anestesi och intensivvård