University of British Columbia

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Research visit to the Electrical and Computer Engineering in Medicine (ECEM) lab.
Period2012 jan. 282012 mars 8
På besökUniversity of British Columbia

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik
  • Anestesi och intensivvård