University of Malaga

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

ERASMUS-utbyte med lärarutbildningen och institutionen för engelska, tyska och franska, Málaga universitet där jag undervisat en eller två gånger årligen sedan 2012.
Period2012 jan. 12018 dec. 31
På besökUniversity of Malaga