University of Paris-Saclay

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Guest Researcher
Period2016 okt. 102016 nov. 10
På besökUniversity of Paris-Saclay
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik