University of Sassari

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Visiting PhD
Period2017 juli 12017 juli 15
På besökUniversity of Sassari