Uppsala Universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

Våld i hederns namn

Föreläsning på kurs om våld för yrkesverksamma
Period2019 maj 21
På besökUppsala Universitet: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
OmfattningNationell