Used but not Sensed - The Paradox of D-xylose Metabolism in Saccharomyces cerevisiae

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Period2019 juni 14
Examinerad/handledd person