Våra kyrkor, stilhistoria, modernism

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Beskrivning

Svenska kyrkan i Lunds stift presenterar ”Våra kyrkor”, sex filmer om vård och underhåll av våra kyrkobyggnader, kyrkorum och kyrkliga inventarier. Filmerna riktar sig till alla som på något sätt har ansvar för att vårda och värna dessa: kyrkvärdar, kyrkvaktmästare, inventarieansvariga, kyrkoherdar, präster, musiker och församlingspedagoger.
Filmerna är en slutprodukt från ett större projekt där Lunds stift tillsammans med Sensus Skåne-Blekinge hjälpt församlingar och pastorat att föra in inventarieförteckningar i databasen Sacer.
Period2021
Arbete förSvenska kyrkan, Lunds stift, Sverige