VAKKI Publications (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Sedan årtionden tillbaka ger VAKKI rf ut en flerspråkig VAKKI-publikation baserad på det årliga symposiet. Symposiumpublikationen innehåller ca 25 artiklar skrivna på finska, svenska, engelska, tyska eller franska som har gått igenom en referentgranskning (double blind). Publikationerna ges numera ut i VAKKI:s egen publikationsserie VAKKI Publications.
Period2019 sep. 30
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell