Beskrivning

Svarthakad buskskvätta och brandkronad kungsfågel är två av de relativt nya fågelarter som kommit till Sverige.
En ny rapport visar att klimatförändringarna har stor påverkan på just fågellivet här i Sverige.
Hör Åke Lindström, professor i biologi vid Lunds universitet och Christer Olsson, ornitolog med lång erfarenhet av fågellivet i Västerbotten.
Period2023 apr. 26
VidSveriges Radio, Sverige