Vem ska bort? En utställning om invasiva främmande växter

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat festival/utställning/konsert/föreställning

Beskrivning

Invasiva främmande arter är organismer som har tagit sig utanför sitt naturliga utbredningsområde med människans hjälp och nu skapar problem för oss. Men vilka växter ska få finnas och vilka ska bort? Detta är en komplex fråga där olika fördelar och nackdelar ofta är i konflikt med varandra.

Hur påverkas våra ambitioner om att bevara inhemsk biologisk mångfald av pågående klimatförändringar, av en alltmer globaliserad värld, och av människors känslomässiga förhållande till enskilda invasiva främmande arter? Och vad är det egentligen för natur vi vill bevara?

Om Utställningen
Utställningen "Vem ska bort?" handlar om vilka utmaningar och avvägningar vi står inför när vi ska hantera invasiva främmande arter. Den är producerad av Pufendorfinstitutet och det tvärvetenskapliga Temat Perspektiv på invasiva växter.

Texten till utställningen står Bente Eriksen, Salla Marttila och Tina D'Hertefeldt för. Bilderna är skapade av Cecilia Fredriksson. Citaten som lyser i de uppförstorade akvarellerna har hämtats från svaren på två frågelistor kring invasiva främmande arter som Folklivsarkivet vid Lunds universitet har skickat ut (meddelarlistan LUF M 256 samt en digital frågelista).
Period2021 maj 32021 maj 31
Typ av evenemangUtställning
PlatsLund, Sverige