Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society WASP-HS

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Beskrivning

WASP-HS graduate school PhD course "Philosophy of Multidisciplinary Research: AI and autonomous systems" Developed for the PhD students at https://wasp-hs.org/graduate-school/ Emphasis on practical skills and philosophy of science.
Period2021 maj 42021 maj 7
På besökWallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society WASP-HS
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Filosofi
  • Teknik och teknologier
  • Data- och informationsvetenskap