Workshop: Gendered Interpretations at the Vasa musuem

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Period2020 mar 9
VidVasamuseet, Sverige
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • genus
  • tidigmodern tid
  • materialitet
  • museipraktik