Alla Nya Diabetiker I Skåne

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  ANDIS

  Beskrivning

  ANDIS är en regional forskningsinfrastruktur med målsättning att registrera alla nya fall av diabetes i Skåne. Genom att göra det hoppas man på att bättre kunna diagnostisera och behandla olika typer av diabetes. ANDIS startade 2008 och registrerar ca 1500-2000 nya deltagare varje år. Vid registreringen svarar deltagaren på frågor om tex sin familjehistoria av diabetes och lämnar blodprov för mätning av GAD65-autoantikroppar och c-peptid som används för att bedöma vilken diabetestyp deltagaren har. ANDIS samlar även in blodprov för genetiska analyser och mätning av biomarkörer. Diabetesprogression och förekomst av diabeteskomplikationer följs sedan med hjälp av regionala och nationella register.

  Utrustning och resurser

  Data on clinical characteristics and complications (ICD10 codes, clinical chemistry, prescription encashment), DNA, serum.

  Digitala och fysiska samlingar

  Data on clinical characteristics and complications (ICD10 codes, clinical chemistry, prescription encashment), DNA, serum.

  Erbjudna tjänster

  Access to data and samples at cost price for approved projects

  Styrning av infrastrukturen

  ANDIS is led by a governing board consisting of representatives from differnt stakeholders, including e.g. the responsible research group, Lund University Diabetes Centre, the SUS endocrinology clinic, Region Skåne, and diabetes patients (Sydvästra Skånes diabetesförening).

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar
  • Fysiska samlingar