Center for Translational Proteomics

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  CTP

  Beskrivning

  Center for Translational Proteomics”(CTP) erbjuder vetenskaplig expertis och avancerad instrumentering för proteomikstudier för forskare vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och Region Skåne. CTP etablerades 2018 och arbetar nära den svenska nationella infrastrukturen för biologisk masspectrometri (BioMS), Lunda noden vid Lunds universitet.


  Erbjudna tjänster

  CTP erbjuder avancerad support i form av studiedesign och utförandet av experiment i mindre proteomikstudier. Analyser som kan utföras är bland annat proteinidentifieringar, renhet av rekombinanta proteiner, proteinkvantifiering där proteinuttrycket mellan olika grupper jämförs.
  CTPs service är öppen för alla vid Lunds universitet med prioritet för användare vid Medicinska fakulteten och Region Skåne.

  Typ av infrastruktur

  • Tjänster