Biologiska museets samlingar

Infrastruktur

  Information

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  Biologiska museet är del av en sammanslutning av svenska naturhistoriska museum som i sin tur är del av en större sammanslutning av europeiska naturhistoriska museum som kallas DiSSCO (Distributed System of Scientific Collections).

  Beskrivning

  På Biologiska museet i Lund finns viktiga samlingar av växter och djur från långt tillbaka i tiden. Sedan 1735, då Kilian Stobaeus samlingar donerades till universitetet, har samlingarna fortsatt att växa genom insamlingar och privata donationer.

  För närvarande ha Biologiska museet runt 15 miljoner exemplar, de flesta från Norden. Viktiga samlingar från 1800- och 1900-talet ger oss en bra bild av vilka arter som fanns i Norden under den här perioden.

  I våra samlingarna kan forskare studera olika förändringar i flora och fauna under de senaste två hundra åren. Museum blir också allt viktigare som källa för genetisk information.

  Utrustning och resurser

  Precis som på andra naturhistoriska museum använder vi oss av stereoluppar, ljusmikroskop, högupplösta skannrar och fotoutrustning, skanningelektronmikroskop, molekylärbiologiska laboratorier för DNA sekventiering och frysar för förvaring och samling av exemplar. Allt det här finns antingen på Biologiska museet eller på biologiska institutionen.

  Digitala och fysiska samlingar

  Museets samlingar är indelade i tre olika delar – de botaniska (med 2,5 miljoner exemplar), de zoologiska (med drygt 2 miljoner exemplar) och de entomologiska samlingarna (med runt 10 miljoner exemplar). De har samlingarna har olika grad av digitalisering och olika typer av databaser och ordning. De botaniska samlingarna har kommit längst med avseende på digitalisering. Nästan 50% av de botaniska exemplaren är digitaliserade. De andra två samlingarna har delar inlagda i databaser, men mycket återstår att göra.

  Erbjudna tjänster

  Vi hjälper forskare med identifiering av exemplar, tillgång till samlingarna och databaser och lånar ut föremål till forskare i hela världen. Vi deltar även i undervisning genom att bistå med exemplar och expertis. Vi svarar även på allmänhetens frågor om till exempel invasiva arter, ätliga arter, skadedjur och bevarandet av inhemska arter.

  Styrning av infrastrukturen

  Museichef Niklas Wahlgren
  Biträdande museichef Ulf Arup

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

  Typ av infrastruktur

  • Fysiska samlingar
  • Digitala samlingar