CytoFLEX flow cytometer

Infrastruktur

    Information

    Utrustning och resurser

    Flow cytometer.

    Styrning av infrastrukturen

    Nordenfelt Lab handles it internally.