Elektroniklabbet

Infrastruktur

Information

Beskrivning

Lab för utveckling av elektronik & apparatur till stöd för forskning i Biologi. Biologiforskare använder sig av många olika tekniska hjälpmedel . Vi anpassar befintlig teknik till experimentuppställningar men utvecklar också helt nya lösningar när det behövs

Utrustning och resurser

Lab för elektronikutveckling och prototypframtagning: Ljusmätutrustning: spektrometer, radiometer Signal & funktionsgeneratorer Oscilloskop Spektrumanalysatorer Protokollanalysator, logikanalysator Utvecklingssytem för mikrokontrollers Magnetometer och andra standardinstrument för fysikaliska storheter Kretssimulatorer och CAD verktyg

Erbjudna tjänster


Biologi – hjälp med försöksdesign som involverar teknik
Elektronikkonstruktion
Prototypframtagning
Programmering
Datamodellering, datainsamling, bearbetning
Stöd vid anskaffning av mätutrustning och annan "teknisk" apparatur
Elektromekanik, i samarbete med vår verkstad

Styrning av infrastrukturen

Elektroniklabbet är en del av Biologiska institutionen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap

Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster

Fria nyckelord

  • elektronikdesign
  • apparatfelsökning
  • teknikanpassning
  • prototypframtagning
  • mätningar
  • försöksdesign
  • forskningsstöd