Huminfra- Nationell infrastruktur för forskning inom humaniora

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  Huminfra

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  Huminfra- Nationell infrastruktur för forskning inom humaniora

  Beskrivning

  Huminfra är en svensk nationell infrastruktur för forskning inom humaniora. Huminfra koordineras av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och omfattar 12 lärosäten och organisationer över hela landet med expertis inom e-vetenskapliga/digitala material, forskningsverktyg och experimentella metoder för humaniora. Huminfra gör det möjligt för forskare och andra aktörer att på en enda plats hitta befintliga svenska resurser, utbildningsmöjligheter och potentiella samarbetspartners.

  Huminfra ska:
  1. Skapa en webbaserad informationsplattform, som samlar länkar till befintliga digitala/e-vetenskapliga resurser, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter i Sverige.
  2. Skapa nya gemensamma, nationella kurser i e-vetenskapliga/digitala metoder.
  3. Förbereda svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata, Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU) och länka de svenska resurserna dit.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

  Typ av infrastruktur

  • Tjänster

  Infrastrukturprogram

  • Har aktuell status som infrastruktur av nationellt intresse (Vetenskapsrådet)