ICOS Sweden (integrerande kol observations system)

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  ICOS Sweden

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  Den nationella infrastrukturen ICOS Sweden (www.icos-sweden.se ) är det svenska nationella nätverket inom ICOS RI (www.icos-ri.eu). ICOS Sweden är ett konsortium av sex partners – Lunds universitet (värd), Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, SMHI och Polarforskningssekretariatet

  Beskrivning

  ICOS RI (www.icos-ri.eu) är en alleuropeisk forskningsinfrastruktur, som tillhandahåller långtidsmätningar av harmoniserade och högprecisionsvetenskapliga data om växthusgasflöden i atmosfären, över havet och på ekosystemnivå. ICOS RI koordineras och integreras av ICOS European Research Infrastructure Consortium (ERIC). ICOS ERIC bildades genom beslut av Europeiska kommissionen i november 2015, med lagstadgat säte i Finland. För närvarande driver ICOS RI över 170 stationer i 16 länder.

  Utrustning och resurser

  Ekosystemstationer mäter flöden av CO2, CH4, H2O och värme, tillsammans med de ekosystemvariabler som behövs för att förstå processerna bakom utbytet av energi och växthusgaser mellan ekosystemen och atmosfären.
  Atmosfärstationer mäter kontinuerligt växthusgaskoncentrationer av CO2, CH4, CO och radiokol-CO2 och deras variationer i atmosfären på grund av regionala och globala transporter.
  Havsstationer består av ett nätverk av fartyg och fasta stationer som övervakar kolutbytet mellan havets ytan och atmosfären, tillsammans med andra variabler som havsförsurning, yttemperatur och salthalt.

  ICOS Sweden driver 11 mätstationer – sex ekosystemstationer, tre atmosfärs stationer, en fast och en fartygsbaserade marinstation. Lund driver fyra av dessa stationer – skogsplatserna Hyltemossa och Norunda som har en Ekosystemstation och en Atmosfärstation vardera.

  Digitala och fysiska samlingar

  Data från ICOS Sweden skickas till ICOS Carbon Portal (www.icos-cp.eu). ICOS Sweden-data är licensierad under en Creative Commons Attribution 4.0 internationell licens, som ger full öppen åtkomst enligt FAIR-principerna.

  Erbjudna tjänster

  Alla dataprodukter är tillgängliga via ICOS Carbon Portal. ICOS Sweden-data är tillgänglig som nära realtidsdata (NRT) (maskinstyrda datamängder, nivå 1-data). ICOS-data, uppmätt och bearbetad enligt ICOS-protokollen är tillgängliga som NRT nivå 1-data och slutliga kvalitetskontrollerade dataprodukter (nivå 2). Utarbetade produkter produceras också genom ICOS Carbon Portal (nivå 3).

  Fysisk tillgång ges till alla ICOS Sweden's stationer för forskares fältarbete, kurser och exkursioner.

  Styrning av infrastrukturen

  ICOS Sweden styrgrupp (2021-2024): Eija Juurola, (Chair; FMI), Lars Arneborg (SMHI), Hjalmar Laudon (SLU), Heather Reese (Gothenburg University), Isaac R Dos Santos (GU), Linda Kanders (IVL), Marko Scholze (LU), Lars Tranvik (UU)

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klimatforskning

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar
  • Utrustning

  Infrastrukturprogram

  • Har aktuell status som infrastruktur av nationellt intresse (Vetenskapsrådet)

  Fria nyckelord

  • carbon balance
  • greenhouse gases
  • open data
  • climate
  • research infrastructure of national interest