Lunds Luminiscenslaboratorium

Infrastruktur

Information

Akronym

LLL

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

Lunds universitets luminiscenscentrum för datering och dosimetri (LU2D2)

Beskrivning

Lunds Luminiscenslaboratorium är ett forskningslaboratorium vid Geologiska institutionen. Vi arbetar huvudsakligen med åldersbestämning av sediment med hjälp av luminiscens, men daterar även material från arkeologiska sammanhang och utför annan luminiscensrelaterad forskning. I laboratoriet finns två Risø TL/OSL-reader modell DA-20, med möjlighet att göra OSL, pulserad OSL, IRSL och TL och en bärbar SUERC OSL reader. I intilliggande rum kan mekanisk och kemisk provpreparering göras under mörkrumsförhållande.

Utrustning och resurser

Risø TL/OSL-reader model DA-20 med blå och infraröd stimulering, TL, pulserad OSL, betabestrålning
Risø TL/OSL-reader model DA-20 (DASH) med blå, grön och infraröd stimulering, TL, provkamera, betabestrålning
SUERC bärbar OSL reader med blå och infraröd stimulering
Ultraljudsbad med roterande hållare för fyra siktar (ø200 mm)
Litet ultraljudsbad
Våtsiktningsutrustning med 63-355 µm siktar (ø200 mm)
63-355 µm siktar (ø38 mm)
Ventilerad ugn
Ljustäta skåp
Dragskåp med mörkrumsbelysning
Mörkrum (svagt rött-orangt ljus)
Provtagningsutrustning för sedimentprov (ljustäta rör, lock, påsar mm)
Cylindervolymetrar

Erbjudna tjänster

Optiskt stimulerad luminiscensdatering (OSL) och infraröd stimulerad luminiscensdatering (IRSL) av fältspat kan göras vid Lunds Luminiscenslaboratorium. För ytterligare information inkl. priser och forskningssamarbete, vänligen kontakta Helena Alexanderson. Prov bör endast skickas in efter överenskommelse med labbet; vår kapacitet, särskilt för stora provomgångar, är tyvärr begränsad. Vi kan också bidra med råd inför provtagning, och provtagningsrör kan lånas vid behov. För att analyserna ska kunna göras så bra som möjligt är det viktigt att nödvändig information lämnas på provblanketten (sample submission form).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Geologi
 • Arkeologi

Typ av infrastruktur

 • Utrustning
 • Tjänster

Fria nyckelord

 • luminiscens
 • åldersbestämning
 • sediment
 • geologi
 • arkeologi
 • kvarts
 • fältspat