Lund OsteoArthritis Division

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  LOAD

  Beskrivning

  Inom infrastrukturen för LOAD samlas välmeriterade artrosforskare med kompetenser inom klinisk ortopedi, epidemiologi, extracellulär matrixbiologi och proteomik, fysioterapi, biomekanisk teknik samt imaging. LOAD har unika möjligheter att svara på frågor både på molekylär och klinisk nivå inom artrosfältet, då vi inom våra kompetensområden har tillgång till icke-invasiva och mycket känsliga broskanalysmetoder samt klinisk expertis och patientkohorter. Det övergripande målet med nätverket är att utveckla bättre sätt att diagnostisera, förebygga och behandla artros och därigenom ge bättre livskvalitet för patienter som lever med sjukdomen.

  Utrustning och resurser

  Inom LOAD har vi tillgång till 7T MRI (via den nationella 7T-faciliteten i Lund) samt molekylär analys och diagnostik såsom mass-spektrometri.

  Digitala och fysiska samlingar

  Prover förvaras i Region Skånes biobank.

  Erbjudna tjänster

  Expertis samt vetenskapliga samarbeten inom artrosfältet.

  Styrning av infrastrukturen

  Medlemmarna i LOAD träffas på en månatlig basis där diskussioner förs kring interna och externa samarbeten, anslag samt forskningsstrategi. Mer omfattande diskussioner kring dessa och andra frågor sker även vid ett årligt möte.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

  Typ av infrastruktur

  • Tjänster