Lunds universitets Humanistlaboratorium

Infrastruktur

  Information

  Beskrivning

  LU Humanistlaboratorium är en tvärvetenskaplig och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur. Vi står värd för forskningsutrustning (se Utrustning och resurser), metodkunnande och datahanteringsexpertis. Studier i labbet berör främst frågor om kommunikation, kultur, kognition och lärande, men många projekt är tvärvetenskapliga och genomförs i samarbete med andra discipliner eller med samhällsaktörer inom utbildning, kulturinstitutioner eller industri. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet har för närvarande 550+ användare i ca 60 projekt. Hälften av användarna kommer från humaniora och resten från andra fakulteter vid LU eller externt.

  Humanistlaboratoriet har länkar till andra LU-infrastrukturer som LUNARC för vetenskaplig databehandling, Lund Bio Imaging Center, etc., och är medlem i det strategiska forskningsområdet e-Science (eSSENCE). Vi är ett certifierat kunskapscenter i det europeiska konsortiet för språkteknik ERIC CLARIN och medlem i det nationella konsortiet Swe-CLARIN.

  Ytterligare information finns i årsrapporterna 2011-2020: http://www.humlab.lu.se/about/annual-report/ Labbet tilldelades betyget Utmärkt i den externa utvärderingen HTRQ14.

  Utrustning och resurser

  Anläggningar: ett ekofritt rum; en professionell studio för ljud- och filmproduktion, experimentella testrum på Språk- och litteraturcentrum och på LUX.
  Utrustning: ljud- och videoinspelningsutrustning (inkl. mikrofoner, mixer- och redigeringsutrustning); elektromagnetisk artikulografi (2); ett BioPac-system; en corpus-server för språkdata; EEG (x2, EGI och Neuroscan); ögonrörelsmätning/eye-tracking (ca 35 av olika slag; SMI, Tobii, EyeLink); motion capture (Qualisys optiska motion capture system); 3D-laserskannrar (1 Faro Focus fasskiftlaserskanner; 2 NextEngine triangulation 3D-scanners, en Artec Eva-strukturerad ljusscanner); VR (virtual reality) inklusive en kub (lokaliserad på IKDC); differentiella GPS-system.
  Expertis: metodolog/statistiker; forskningsingenjörer; programmerare; corpusansvarig; systemansvarig, plus specifik expertis inom språkteknologi och datahantering.

  Digitala och fysiska samlingar

  Corpus-servern hyser annoterade och metabeskrivna multimodala språkdata i ett medellångt tidsperspektiv. https://www.humlab.lu.se/sv/utrustning/korpus-server

  Erbjudna tjänster

  Labbet ger tillgång till experimentella anläggningar, till en rad sensorbaserade teknologier, och till de beräkningsresurser som behövs för att arbeta med data; labbet ger utbildning i utrustningsspecifik teknik och tillhörande metoder i form av långa doktorandkurser och kortare grupphandledning på begäran. Vi tillhandahåller också konsultationer i metodologiska frågor. Labbet är också ett certifierat kunskapscenter i det europeiska konsortiet för språkteknologi ERIC CLARIN och medlem i det nationella konsortiet Swe-CLARIN.

  Styrning av infrastrukturen

  Föreståndare som leder en styrgrupp.
  Foto kopplat till utrustning

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

  Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster
  • Digitala samlingar