Lunds universitets Humanistlaboratorium

Infrastruktur

  Information

  Beskrivning

  LU Humanistlaboratorium är en tvärvetenskaplig och universitetsgemensam forskningsinfrastruktur. Vi står värd för forskningsutrustning (se Utrustning och resurser), metodkunnande och datahanteringsexpertis. Studier i labbet berör främst frågor om kommunikation, kultur, kognition och lärande, men många projekt är tvärvetenskapliga och genomförs i samarbete med andra discipliner eller med samhällsaktörer inom utbildning, kulturinstitutioner eller industri. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet har för närvarande 550+ användare i ca 60 projekt. Hälften av användarna kommer från humaniora och resten från andra fakulteter vid LU eller externt.

  Humanistlaboratoriet har länkar till andra LU-infrastrukturer som LUNARC för vetenskaplig databehandling, Lund Bio Imaging Center, etc., och är medlem i det strategiska forskningsområdet e-Science (eSSENCE). Vi är ett certifierat kunskapscenter i det europeiska konsortiet för språkteknik ERIC CLARIN och medlem i det nationella konsortiet Swe-CLARIN.

  Humanistlaboratoriet står också värd för Huminfra, en infrastruktur av nationellt intresse, finansierad av Vetenskapsrådet, som samlar 11 lärosäten och organisationer för att erbjuda information om och tillgång till nationella resurser.

  Ytterligare information finns i årsrapporterna 2011-2022: http://www.humlab.lu.se/about/annual-report/

  Utrustning och resurser

  Anläggningar: ett ekofritt rum; en professionell studio för ljud- och filmproduktion, experimentella testrum på Språk- och litteraturcentrum och på LUX.
  Utrustning: ljud- och videoinspelningsutrustning (inkl. mikrofoner, mixer- och redigeringsutrustning); elektromagnetisk artikulografi (2); ett BioPac-system; en corpus-server för språkdata; EEG (x2, EGI och Neuroscan); ögonrörelsmätning/eye-tracking (ca 35 av olika slag; Tobii, EyeLink); motion capture (Qualisys optiska motion capture system); 3D-laserskannrar (1 Faro Focus fasskiftlaserskanner; 2 NextEngine triangulation 3D-scanners, en Artec Eva-strukturerad ljusscanner); VR (virtual reality) inklusive en kub (lokaliserad på IKDC); differentiella GPS-system.
  Expertis: metodolog/statistiker; forskningsingenjörer; programmerare; corpusansvarig; systemansvarig, plus specifik expertis inom språkteknologi och datahantering.

  Digitala och fysiska samlingar

  Arkivservern hyser annoterade och metabeskrivna multimodala språkdata i ett medellångt tidsperspektiv. https://www.humlab.lu.se/sv/utrustning/arkivserver/

  Erbjudna tjänster

  Labbet ger tillgång till experimentella anläggningar, till en rad sensorbaserade teknologier, och till de beräkningsresurser som behövs för att arbeta med data; labbet ger utbildning i utrustningsspecifik teknik och tillhörande metoder i form av långa doktorandkurser och kortare grupphandledning på begäran. Vi tillhandahåller också konsultationer i metodologiska frågor. Labbet är också ett certifierat kunskapscenter i det europeiska konsortiet för språkteknologi ERIC CLARIN och medlem i det nationella konsortiet Swe-CLARIN.

  Styrning av infrastrukturen

  Föreståndare som leder en styrgrupp.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

  Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster
  • Digitala samlingar