Mikroskopiplattform på Biologiska institutionen

Infrastruktur

Information

Akronym

M-Bio, Microscopy for Biosciences

Beskrivning

M-Bio har två elektronmikroskop (ett svepelektronmikroskop och ett transmissionselektronmikroskop) ett konfokalmikroskop, en mikroröntgen tomograf (micro CT), ett ramanmikroskop ett IR spektroskop och ett IR mikroskop. Konfokalmikroskopet är fullt utrustat, men kan även konfigureras om till ett light sheet mikroskop.

Utrustningen är tillgänglig för alla forskare på Lunds universitet, men även för forskare från andra universitet eller från industrin.

Du kan få hjälp med provpreperation för elektronmikroskopi och utbildning och stöd för alla tekniker inom plattformen.

Utrustning och resurser

Transmissionselektronmikroskop (TEM): JEOL 1400 PLUS (120kV)

Svepelektronmikroskop (SEM): HITACHI SU3500

Konfokalmikroskop / light sheet mikroskop: LEICA SP8 DLS

Mikroröntgentomografi - micro CT. Nikon XTH 225

Ramanmikroskopi - Horiba, LabRam HR Evolution

IR-spektroskop - Bruker Photothermal Spectroscopy Corporation Hyperion 3000

IR-mikroskop - mIRage Photothermal Spectroscopy Corp

Erbjudna tjänster

*Prov preparation för elektron mikroskopi
*Träning i att använda de tillgängliga mikroskopen
*Bildtagning och i viss mån hjälp med bildanalys
*Kurser i mikroskopi

Styrning av infrastrukturen

Föreståndare: Ola Gustafsson

Styrgrupp finns. Ordförande för styrgruppen är Marie Dacke.

Typ av infrastruktur

  • Utrustning