National Bioinformatics Infrastructure Sweden, NBIS

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  NBIS

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  NBIS är en nationell bioinfrastruktur som alla stora universitet i Sverige tillsammans bidrar till. NBIS är också den svenska noden i den europeiska infrastrukturen för bioinformatik, Elixir.

  Beskrivning

  NBIS tillhandahåller bästa möjliga bioinformatik-support inom alla stora bioinformatiska områden som proteomik, genomik och biostatistik.

  Utrustning och resurser

  NBIS primära resurs är dess personal och deras expertis inom bioinformatik. NBIS kan också hjälpa till med tillgång till diverse datorsystem som är lämpliga för olika behov i forskningssamhället, inklusive beräkningkluster och lagring av känsliga data.

  Erbjudna tjänster

  Infrastrukturen strävar efter att möjliggöra forskning i världsklass genom att tillhandahålla expertis inom bioinformatik.

  NBIS erbjuder drop-in möten varje vecka, konsultationer och ett brett utbud av träning, korttids- och långtidssupport för bioinformatik i svenska forskningsprojekt.

  Styrning av infrastrukturen

  Uppsala universitet är värdinstitut för NBIS, som är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Science for Life Laboratory och ett flertal universitet i Sverige.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi

  Typ av infrastruktur

  • Tjänster

  Infrastrukturprogram

  • Har aktuell status som infrastruktur av nationellt intresse (Vetenskapsrådet)