Robotlab LTH

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  RobotLab LTH

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  Robotlab är medlem i euRobotics och därmed en del av EU:s robotplattform SPARC, med aktiva engagemang från EU, se https://www.eu-robotics.net/sparc/about/index.html; Robotlabbet är även infrastruktur som delas med WASP-skolan (mobilrobotar, dronor), se http://wasp-sweden.org/

  Beskrivning

  Robotik är ett tvärvetenskapligt ämne och vi samarbetar med både nationella och internationella robotkollegor om olika aspekter av robotiken. Vi har också ett nära samarbete med industripartner. Den huvudsakliga forskningen kretsar kring rörelsestyrning, eftergivlighet (impedansreglering), arkitekturer för styrsystem och olika frågeställningar om sensorfusion med tillämpning främst på industriella manipulatorer. Vi använder ofta modifierade och utökade ABB robotstyrsystem som experimentella plattformar, men även styr-mjukvara från andra industriella plattformar som tillåter metoder för experimentell robotreglering utvecklade i forskning och studentprojekt. RobotLab spelar en viktig roll för samarbete med industrin, liksom för att starta nya företag (t. ex.Cognibotics AB, som startats på Ideon i samverkan med LU innovation). Varje år arrangerar RobotLab guidade visningar för skolklasser under den Europeiska Robotveckan, som lockar flera hundra deltagare. Dessutom deltar RobotLab i andra uppsökande aktiviteter som Flickor på teknis, Kulturnatten och liknande evenemang. RobotLab har också utgjort plattform för många examensarbeten i samarbete med företag i branschen, t.ex. ABB, Axis, B & R, Modelon, Cognibotics, Combine, Crazyflie, TWI Ltd.

  Utrustning och resurser

  RobotLab har ABB iRB120 och IRB140 (IRC5), Gantry-Tau-roboten (IRC5), ABB IRB2400 och den senaste dual-arm-konceptrobotten ABB Yumi / Frida (IRC5) samt nya, både kommersiella och experimentella robotstyrningssystem. API och programmeringsgränssnitt mot hårdvara har utvecklats för att skapa ett öppet system som är lämpligt för experiment inom reglerteknik. Även ett flertal mobila robotsystem finns tillgängliga i RobotLabbet.

  Digitala och fysiska samlingar

  Lagring av öppen programvara för robotstyrning.

  Erbjudna tjänster

  Robotceller med industrirobotar, såväl som mobila robotar, tillhandahålls med full programmerbarhet. Externa partners kan utöka funktioner genom att tillhandahålla ytterligare resurser, till exempel sensorer eller robothänder. Forskningsingenjörer stöder LU-baserade forskningsprojekt och användning inom undervisning.

  Styrning av infrastrukturen

  Robotlab LTH på drivs av institutionerna för datavetenskap och reglerteknik

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Robotteknik och automation

  Typ av infrastruktur

  • Utrustning