RobotLab LTH Infrastruktur

Infrastruktur

Information

Akronym

RobotLab LTH

Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

RobotLab LTH är medlem i euRobotics och därmed en del av EU:s robotplattform SPARC, med aktiva engagemang från EU, se https://www.eu-robotics.net/sparc/about/index.html. RobotLab LTH är även en infrastruktur som delas med WASP-forskarskolan (mobilrobotar, flygande farkoster), se http://wasp-sweden.org/.

Beskrivning

RobotLab LTH är ett nära samarbete mellan Inst. för Datavetenskap och Inst. för Reglerteknik. Den huvudsakliga forskningen kretsar kring autonoma robotsystem, med särskilt fokus på rörelsestyrning, eftergivlighet (impedansreglering), arkitekturer för styrsystem och olika frågeställningar om sensorfusion, datorseende för robotar och förstärkande inlärning. Vår utrustning inkluderar modifierade och utökade ABB robotstyrsystem, KUKA IIWA-robotar, Universal Robots UR5e, Boston Dynamics SPOT och andra robotar. RobotLab LTH spelar en viktig roll för samarbete med industrin, liksom för att starta avknoppningsföretag (t.ex. Cognibotics AB och RiACT A/S). Varje år arrangerar RobotLab LTH guidade visningar för skolklasser under den Europeiska Robotveckan, som lockar flera hundra deltagare. Dessutom deltar RobotLab i andra uppsökande aktiviteter som Flickor på teknis, Kulturnatten och liknande evenemang. RobotLab LTH är ett Open Door-labb som erbjuder företag tillgång till avancerad robotutrustning och tillhörande kompetens. RobotLab LTH har också utgjort plattform för många examensarbeten i samarbete med företag i branschen, t.ex. ABB, Axis, B&R, Modelon, Cognibotics, Combine, Crazyflie, TWI Ltd, Tetra Pak och många fler.

Utrustning och resurser

I RobotLab LTH finns ABB IRB120, IRB140, IRB2400 och YuMi nyttjande IRC5-styrsystem. Hårdvarugränssnitt har utvecklats för att skapa ett öppet system passande experiment för rörelsestyrning och sensoråterkoppling. En parallellkinematisk manipulator med ett stort arbetsområde finns i labbet. En specialiserad robot för tillämpningar inom byggrobotik kallad Bettan finns också i labbet. Vi har också en KUKA IIWA i dubbelarmskonfiguration, en UR5e och en Franka Emika Panda-robot. Flertalet mobila robotsystem är också tillgängliga: en Spot fyrbent robot från Boston Dynamics, en MIR 200 hjulrobot med en UR5e monterad ovanpå samt en mobil plattform baserat på Fraunhofer IPA Care-o-Bot/Rob-at-Work.

Digitala och fysiska samlingar

Lagring av öppen programvara för robotstyrning.

Erbjudna tjänster

Robotceller med industrirobotar, såväl som mobila robotar, tillhandahålls med full programmerbarhet. Externa partners kan utöka funktioner genom att tillhandahålla ytterligare resurser, till exempel sensorer eller robothänder. Forskningsingenjörer stöder LU-baserade forskningsprojekt och användning inom undervisning.

Styrning av infrastrukturen

RobotLab LTH ägs av Inst. för Datavetenskap och Reglerteknik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Robotteknik och automation

Typ av infrastruktur

  • Utrustning
  • Tjänster