Svensk Fågeltaxering

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  SFT

  Namn på nationell/internationell infrastruktur som denna infrastruktur tillhör

  Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS)

  Beskrivning

  Infrastrukturen är en PostgreSQL databas som lagrar och tillgängliggör data från 1975-nu. SFT består just nu av sex olika miljöövervakningsprogram. Sammanlagt finns ungefär 25 miljoner fåglar registrerade, från flera tusen rutter inventerade av flera tusen frivilliga fågelskådare. Data används för nationella och internationella populationsanalyser, inklusive EUs "Farmland Bird Index" ( https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/abundance-and-distribution-of-selected-species/abundance-and-distribution-of-selected-4) och de svenska miljökvalitetsmålen (https://sverigesmiljomal.se/miljomalen and www.miljomal.nu). Data redovisas regelbundet till European Bird Census Council (www.ebcc.info) och Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (www.pecbms.info).

  Utrustning och resurser

  Virtual server instances hosted by LDC, running a client/server application based on Open Development tools (Linux/RedHat, PostgreSQL database backend and basic web applications / ODBC server). Has been funded by the CAnMove Linneaus grant which ended in 2018.

  Digitala och fysiska samlingar

  Data från Svensk Fågeltaxering sedan 1975

  Erbjudna tjänster

  Data är fritt tillgängliga efter förfrågan. Vissa restriktioner finns för exakta lokalangivelser samt hotade fågelarter.

  Styrning av infrastrukturen

  Databasen sköts av Åke Lindström, Martin Green och Fredrik Haas i samarbete med Johan Bäckman, databasutvecklare.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar

  Fria nyckelord

  • Miljöövervakning
  • Fågel
  • Däggdjur
  • Populationsutveckling
  • Medborgarforskning
  • Artutbredning