Swedish Interdisciplinary Panels

Infrastruktur

  Information

  Akronym

  SIP

  Beskrivning

  Databaser baserade på registerdata från Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, mm. Innehåller pseudonymiserade personuppgifter, även känsliga. Mer detaljerad beskrivning finns på engelska.

  Utrustning och resurser

  Databas fysiskt lokaliserad på SCBs MONA-system med säker inloggning. Vanligt förekommande beräkningsprogram (STATA, R, mm)

  Digitala och fysiska samlingar

  Digitala data

  Erbjudna tjänster

  Användarstöd, utlämningsprövning

  Styrning av infrastrukturen

  Styrelsen för Centrum för ekonomisk demografi, Ekonomihögskolan.

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Ekonomisk historia
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Sociologi

  Typ av infrastruktur

  • Digitala samlingar

  Fria nyckelord

  • hälsa
  • demografi
  • ekonomi
  • arbetsmarknad
  • migration
  • registerdata